பணிப்பாளர்


PD Rural 2020

திரு. நா. தனஞ்செயன்

கிராமிய அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

கிழக்கு மாகாணசபை
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

Tel :026-2225990
Fax :026-2223683

e-mail: ruraldev@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.K.ஈஸ்வரகுமார்

 

Tel   : 026-2222674

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Citizen Charter1

Rural development society MIS

RTI 1


Information Officer

Mr.K.Eswarakumar

Tel   : 026-2222674


Report - 2019

Visitors

E1S 18 10 2021வடக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாணப்பணிப்பாளர் திரு. சசீலன் இராஜேந்திரா அவர்களின் அழைப்புக்கமைய 13.10.2021 அன்று வட மாகாண கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் தலைமைக்காரியாலயத்தில் இடம் பெற்ற கலந்துரையாடலில் கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாணப்பணிப்பாளர் என்.தனஞ்ஜெயன் கலந்து கொண்டார். 

மேலும் படிக்க ...

E1S 09 07 2021

Opening a New Handloom Centre at Pandariyaveli, Pattipalai Division on 08 july 2021  by the Eastern Province Governor Hon. Anuradha Jehampath under the IUVDP project of the Department of Rural Development and collaboration with Rural Industries, Eastern Province .

beneficiary: 20 Women – Headed Families.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC