பணிப்பாளர்


PD Cultural 2020

திரு.S.நவநீதன்

கலாச்சார விவகாரத் திணைக்களம்
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel: 026-2220076
Fax: 026-2220036
Email :culture@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.V.குணபாலா

 

Mob  : 077-6622326

OrgChart

Performance Report

RTI 1


Information Officer

Mr.V.Gunabala

Tel   : 077-6622326


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala


Visitors

E1M1 01 2022கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தினால் வௌியிடப்பட்ட "யுக்தி" சஞ்சிகையின் பிரதிகள் அரச அதிகாரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழக பேராசியா்களுக்கும், நூலகங்களுக்கும் கிழக்கு மாகாண பண்பாட்டலுவல்கள் திணைக்களத்தின் மாகாண பணிப்பாளா் திரு.ச.நவநீதன் அவா்களினால் வழங்கப்பட்டபோது.

மேலும் படிக்க ...

E1M1 19 01 2021Thaipongal festival was celebrated on 19th January 2021 by the Eastern Provincial Department of Cultural Affairs.

Presided by Mr.N.Navaneethan Provincial Director, Department of Cultural Affairs, Eastern Province. Chief guest Secretary to the Ministry of Education, Eastern Province.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC