செயலாளர்


Sec Council 2021

திரு. மூ. கோபாலரத்னம்

 மாகாண சபைச் செயலகம்
கன்னியா வீதி
வரோதயநகர்
திருகோணமலை

 Tel : 026 - 2226020

Mob : 071-8430745 / 070-2122595
Fax : 026 - 2223871

 e-mail: assembly@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


Ms.K.சரோஜினி

 

Mob   : 077-2105363

OrgChart

Performance Report

Citizen Charter1

RTI 1


Information Officer

Ms.K.Sarojini

Tel   : 077-2105363


Report - 2019


Comments Final1

Visitors

தூர நோக்கு

உயர்தர சேவையினையும் நல்லாட்சித் தன்மையினையும் மாகாணசபை உறுப்பினர்களுக்கு சாதகம் வாய்ந்ததும் திறமை வாய்ந்ததுமான சூழ்நிலைகளையும் கொண்ட மாகாணசபை செயலகத்தின் மூலம் வழங்கல்.

பணிக்கூற்று

மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட மாகாணசபை உறுப்பினர்களுக்கு ஸ்தாபன ரீதியான ஒத்துழைப்புக்களையும், வழிகாட்டல்களையும்,
வழங்கி அவர்களுடைய உரிமைகளையும், நிலைகளையும், அந்தஸ்துக்களையும் பின்வரும் செயற்பாட்டுத் தத்துவங்களையும் உட்புகுத்துவதன் மூலம் உறுதிசெய்தல், நிலையியல் கட்டளைகள், பேரவைச் செயலகத்தின் நடைமுறைகள், நியதிச் சட்டங்கள், ஒழுக்கக்கோவைகள் ஆவணப்படுத்தல்.

 

Statutes of Eastern Provincial Council

E1M2 04 02 2021

73rd Independence day was celebrated at the council Secretariat on 4th of February 2021 by the staff. The National flag was hosted with the national anthem by the Secretary Mr.M.gopalaratnamof Council Secretariat of Eastern Province. All the staff participated. As well as the speech was delivered by the Secretary.

மேலும் படிக்க ...

E1M1 01 01 2021

Today the first day of year 2021. Mr.M.Gopalaretnam Secretary of the council Secretariat was arranged the flag hosting and oath affirmation of the public service. The national flag was hosted by secretary Mr.M.Gopalaretnam and the Provincial Flag was hosted by the Mr.A.G.M.Fazal Asst.Secretary of Council Secretariat. As well as all the staff were taken the oath affirmation by 9.45 am.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC