தலைவர்


Chairman CEC 2022

திரு. ஜே.எஸ்.டி.எம்.அசங்க அபேவர்தன

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

செயலாளர் (பதில்)


Sec Emp Comm 2020

திரு. A.G.தெய்வேந்திரன்

புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2223073
Fax :026-2223073
e-mail: coopemcom@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

Members
Strategy for Public Services Delivery Adhering
UN Sustainable Development Goals
Flow Chart
Forms & Applications 
Citizen Charter1
Co-operative Employee's Commissions Details
Online Appeals to CEC

RTI 1


Information Officer

Mrs.H.Sharvaananthy

Tel   : 026-2222216


Report - 2021

English|Tamil|Sinhala

Visitors

E1M1 31 03 2022

The 1st Quarter Audit Management committee meeting of the Co-operative Employees Commission held on 31st of March 2022, at 3.00 pm to 4.30 pm in the Conference Hall of the Co-operative Employees Commission office. The following matters were taken up for discussions in this meeting.

மேலும் படிக்க ...

Chairman CEC 2022

Mr. J.S.D.M.Asanka Abeywardena,

BA (Sociology), MA (Sociology)

Chairman

A retired Special Grade SLAS officer with 30 years of service in Government sector.

Previous Positions: GA Trincomalee, Additional GA Ampara, Education Secretary Ministry of Education, Secretary to the Governor Eastern Province, Additional Secretary of Fisheries

 

 

 

Emp Member

Mr.Sangaran Sivagurunathan,

Diploma in Co-operative Management - Moscow - U.S.S.R

Member

Mr.Sangaran Sivagurunathan has been appointed as New Member of Co-operative Employees Commission by the Hon Governor from November - 2020

Previous Positions : 48 Years' experience in Government Sector with  05 Years as Asst Commissioner of Cooperative Development, Sworn translator (Sinhala-Tamil) Appointed by the Ministry of Justices from 2018, Appeal Inquiry officer for the Co-operative Employees Commission for 30 Years.

 

Mem2 Emp Comm 2020

 

Mrs.Seinul Abdeen Nazeera,

BA(Econ) Hons, MA (Public Administration)

Member

A retired SLEAS officer with 37 years of service in Government Sector.

Previous Positions: Deputy Director of Education, Provincial Department Education, Eastern Province

 

 

© Provincial Planning Secretariat - EPC