ලේකම්


 

PPA2020

එච්. එම්. ඩබ්. ජී. දිසානායක මයා

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ඕර්ස්හීල්,
ත්‍රීකුණාමලය.
Tel :026–2220035
Fax : 026-2223876
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

OrgChart

Performance Report

New Appeal Board Decision of Annual transfer for Principal Service (Sinhala Medium) 2023 n blink

 Details


Principal Transfer Temporarily Postponed 2022/2023 n blink

 Details


Result Analysis

   A/L 2021

 

   A/L 2020


G5 Scholarship Examination Results Book 2021

   Details


Statistical Information Book 2022

   Details


Decision of Appeal of Principal Service for Annual Transfer - 2023 new

Letter -

Tamil | Sinhala  

 

Details-

Tamil | Sinhala  


Circular for SLEAS  n blink

The Appointment Procedure for Positions Belong to Sri Lanka Education Administrative Services

 

Details


RTI 1


Information Officer

Mr.K. Sithiravel

Tel   : 026-2224023


Report - 2022

English |Tamil | Sinhala


Comments


Visitors

E1M1 23 05 2023

නැගෙනහිර පළාතේ 55 අධ්‍යාපනවේදී උපාධිධාරීන් සඳහා ගුරු පත්වීම් ලබාදීමේ උත්සවය 2023.05.23 දින ත්‍රිකුණාමලය ඔර්ස් හිල් විවේකානන්ද විද්‍යාලයේ දී පැවැත්විණි.

ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස නැගෙනහිර පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාර සෙන්තිල් තොණ්ඩමන් මහතා සහභාගී විය. නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එච්.ඊ.එම්.ඩබ්ලිව්.ජී. දිසානායක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උත්සවය පැවැත්විණි. නැගෙනහිර පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් ආර්.එම්.පී.එස්. රත්නායක, පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් එම්.ගෝපාලරත්නම් යන මහත්වරු ඇතුළු නිලධාරීහු රැසක් මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වූහ.

තවත් කියවන්න...

E1M1 12 01 2021

නැගෙනහිර පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ සහ කලාපීය අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් සහභාගි වු විශේෂ රැස්විමක් 2021.01.12 දින අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදි අධ්‍යාපන ලේකම්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත් වුණි.

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/