කොමසාරිස් 


PC Land 2022

ඩී.එම්.ආර්.සී. දසනායක මහතා

ඉඩම් පරිපාලනය දෙපාර්තමේන්තුව
ඇතුළු වරාය පාර
ත්‍රීකුණාමලය
Tel: 026 2222031
Fax: 026 2227413
Email : land@ep.gov.lk

තොරතුරු නිලධාරී


ඒ.සෙල්වරාජා මහතා

 

Tel  : 026-2222148
Mob :  076-6837861

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Work Plan

2018 | 2019 | 2021


RTI 1


Information Officer

Mr.G. Ravirajan

Tel: 0262227189

Tel: 0773060611


Report - 2022

English | Tamil | Sinhala


Comments

Visitors

E1M1 09 03 2022

සමන්තුරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද බලපත්‍ර හා ඔප්පු බෙදාදීමේ වැඩසටහනක් 2022.03.09 වන දින සමන්තුරේ නගර සභා ශාලාවේදී පැවැත්විණි. එහිදී පුද්ගලයින් 200 කට අධික පිරිසක් සඳහා බලපත්‍ර හා ඔප්පු ලබා දෙන ලදී. මෙම අවස්ථාවට විශේෂිත ආරාධිත අමුත්තන් වශයෙන්, අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් J.M.A.ඩග්ලස්, මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍යංශ ලේකම් A.H.M.අන්සාර්, නැගෙනහිර පළාත් ඉඩම් කොමසාරිස් D.M.R.C.දසනායක, සමන්තුරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් S.L.M.හනීෆා යන මහත්වරුන් සහභාගී වූ අතර අම්පාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, පළාත් ඉඩම් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව හා සමන්තුරේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ද මේ සඳහා සහභාගී විය.

 

තවත් කියවන්න...

E1M1 23 02 2022

තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉඩම් ගැටළු සම්බන්ධ ජංගම සේවාවක් නැගෙනහිර පලාත් ඉඩම් කොමසාරිස් D.M.R.C. දසනායක මහතාගේ සහ තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් J. ශ්‍රිපති මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022.02.23 දින තඹලගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්විනි.

 

තවත් කියවන්න...

© Provincial Planning Secretariat - EPC

https://suaralama.info/ loker situbondo slot gacor https://simluh.pertanian.go.id/assets/img/storage/data/situs-togel-terpercaya/