Share Your Requests and Comments here

உங்கள் கோரிக்கை மற்றும் கருத்துகளை இங்கே பதிவுசெய்க

  ඔබගේ ඉල්ලීම් සහ අදහස් මෙහි බෙදා ගන්න

Contact Officer | தொடர்பு அதிகாரி | නිලධාරියා අමතන්න- Mr.P.Gunaretnam - Director 0776967103

Your Name

உங்கள் பெயர்

ඔබගේ නම

Your Address

உங்கள் முகவரி

ලැබීමේ ලිපිනය

Your contact Number / e-mail Address

உங்கள் தொலைபேசி இலக்கம் / மின்னஞ்சல் முகவரி

ඔබගේ ඇමතුම් අංකය / විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය

Select your Institution

நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

ඔබේ ආයතනය තෝරන්න

Your Requests and Comments

தேவைப்பாடுகள் மற்றும் உங்கள் கருத்துக்கள்

ඔබගේ ඉල්ලීම් සහ අදහස්