பணிப்பாளர்


PD Rural 2020

திரு. நா. தனஞ்செயன்

கிராமிய அபிவிருத்தித் திணைக்களம்

கிழக்கு மாகாணசபை
கன்னியா வீதி
வரோதய நகர்
திருகோணமலை

Tel :026-2225990
Fax :026-2223683

e-mail: ruraldev@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.K.ஈஸ்வரகுமார்

 

Tel   : 026-2222674

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Citizen Charter1
Exam Result (Dept. of Rural Development)

Rural development society MIS

தூரநோக்கு
பொருளாதாரத்திற்கு ஆக்கபூர்வமான பங்களிப்பை வழங்கும் வலுப்படுத்தப்பட்ட கிராமிய சமூகம்.

பணிக் கூற்று

கிராம அபிவிருத்திச் சங்கங்களையும் மாதர் கிராம அபிவிருத்தி சங்கங்களையும் மேம்பட்ட சமூக மட்ட குழுக்கள் என உயர்த்தும் ஓர் உயர் சிந்தனையுடனும், சிறந்த சமூக பொருளாதார மற்றும் கலாசார அபிவிருத்திக்காக இச் சங்கங்களின் வசதிப்படுத்தல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுடாக, கிராம மக்களை அணிதிரட்டி அவர்களின் பங்கேற்பை அதிகரித்தல்.

E1S1 09 07 2020வடக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாண பணிப்பாளர் திருமதி. நளாயினி இன்பராஜ் அவர்களின் அழைப்புக்கமைய 09.07.2020 அன்று வட மாகாண திணைக்களத்தின் தலைமைக் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் மாகாணப் பணிப்பாளர் என்.தனஞ்ஜெயன் கலந்து கொண்டார்.

மேலும் படிக்க ...

E1S 28 01 2020

கிழக்கு மாகாண கிராம அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் ஏற்பாட்டில் நடைபெற்ற "பசுமையான கிழக்கு" என்ற தொனிப்பொருளிலான மாகாண மரம் நடுகை நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2020 கிழக்கு மாகாண ஆளுனர் கௌரவ அனுராதா ஜெகாம்பத் அவர்களினால் இன்று (28.01.2020) மட்டக்களப்பில் ஆரம்பித்துவைக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC