ஆணையாளர்


Comm MotorTraffic 2020

திருமதி.ஆர்.வளர்மதி

மோட்டார் போக்குவரத்து திணைக்களம்
கிழக்கு மாகாண சபை
புனித அந்தோனியார் வீதி
திருகோணமலை.
Tel : 026-2222520
Mob : 077-9065296
Fax : 026-2225952
Email : motortraffic@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.K.தேவராஜா

 

Tel   : 026-2224046

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

 

Citizen Charter1

Comments

Revenue

தூரநோக்கு

நவீன கட்டுப்பாட்டுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனமாகி வாகனங்களுக்கான வருமான அனுமதிப்பத்திரத்தினை உறுதி செய்தல்.


பணிக்கூற்று

நவீன தொழில் நுட்பத்தினைப் பயன்படுத்தி வினைத்திறனானதும் பயனள்ளதுமான செய்முறைகளிகளின் ஊடாக தேவையான சான்றிதழ்களுடன் மாகாணத்திலுள்ள சகல வாகனங்களுக்குமான அனுமதிப்பத்திரத்தினை வழங்கி வருமானத்தை சேகரித்தல்.

E1S 01 01 2020

The Department of Motor traffic - Eastern Province has achieved Outstanding performance in the Evaluation Programme of the Committee on Public Accounts Financial Year 2018

மேலும் படிக்க ...

E1S 26 08 2019

The Department of Motor traffic - Eastern Province has won the 3rd place in National level productivity competition in 2018. The awarding ceremony was held on 26th march 2019 in BMICH

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC