செயலாளர்


Sec Education 2020

திரு.ஐ.கே.ஜி.முத்து பண்டா

கல்வி அமைச்சு
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel :026-2222176
Fax : 026-2222730
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.G.தைவேந்திரன்

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Comments

Annual Transfer 

Principal Annual Transfer - 2021

Circular

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form (Above 8 Years)

Tamil | Sinhala

Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Appeal Form

English


Annual Transfer 2020

Letter

 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


Appeal Board Decision

Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


National Program of Writing a Precious Book for the Country
தொலைநோக்கு
அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் வளங்களை நல்லாட்சி முறையில் உச்ச அளவில் பயன்படுத்தி  வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க இலக்குகளை அடைதல்.

பணிக்கூற்று
அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வசதிகள் மற்றும் தேவைகள், ஒத்தாசைகள், வழிகாட்டல்களை வழங்கி வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க சேவைகளை மாணவர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் வழங்கல்.

aa.250x175 கிழக்குமாகாணக் கல்வி அமைச்சின் கீழுள்ள அம்பாறை, மஹாஓய ஆகிய வலயக்கல்வி அலுவலகப்பிரிவுக்குள் வரும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்விமேம்பாடு, முன்பள்ளிக்கல்வி மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்காக பிளான் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனம்  7.1 மில்லியன் ரூபா நிதிவழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சுக்கும், பிளான் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை 2019 . 10 . 28 ஆம் திகதி கல்வி அமைச்சு மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

மேலும் படிக்க ...

a.460x320

Progress Review Meeting of Ministry of Education was held on 08.10.2019 at 9.30am at conference hall of the Ministry of Education with the chaired by Mr.I.K.G.Muthubanda, Secretary of Ministry of Education, Eastern Province. Senior officials of Ministry, Provincial Director of Education and All Zonal Directors of Educations participated at this meeting and discussed the progress of AIP 2019 and NSBS Project and raised the issues faced during the implementation period. It was emphasized to expedite the implementation work.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC