E1M1 30 06 2020

பிராந்திய இளைஞர் கொள்கை மற்றும் செயற்பாடுத் திட்டம் தயாரிப்பது தொடர்பான செயலமர்வு கடந்த 2020-06-30 ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சு மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.

கல்வி அமைச்சின் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் வீ.தவராஜா தலைமையில் நடைப்பெற்ற இந்நிகழ்வில் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி S.ஜீவசுதன்ம வளவாளராகக் கலந்து கொண்டர்.

 

 

 

 

 

 

 E1M2 30 06 2020

  

© Provincial Planning Secretariat - EPC