செயலாளர்


Sec Education 2020

திரு.ஐ.கே.ஜி.முத்து பண்டா

கல்வி அமைச்சு
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel :026-2222176
Fax : 026-2222730
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.G.தைவேந்திரன்

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Comments

Annual Transfer 

Principal Annual Transfer - 2021

Circular

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Details of Transfer Application Form (Above 8 Years)

Tamil | Sinhala

Transfer Application Form

Tamil | Sinhala

Appeal Form

English


Annual Transfer 2020

Letter

 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


Appeal Board Decision

Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


National Program of Writing a Precious Book for the Country
தொலைநோக்கு
அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் வளங்களை நல்லாட்சி முறையில் உச்ச அளவில் பயன்படுத்தி  வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க இலக்குகளை அடைதல்.

பணிக்கூற்று
அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வசதிகள் மற்றும் தேவைகள், ஒத்தாசைகள், வழிகாட்டல்களை வழங்கி வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க சேவைகளை மாணவர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் வழங்கல்.

E1S 30 06 2020பிராந்திய இளைஞர் கொள்கை மற்றும் செயற்பாடுத் திட்டம் தயாரிப்பது தொடர்பான செயலமர்வு கடந்த 2020-06-30 ஆம் திகதி கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சு மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம் பெற்றது.

கல்வி அமைச்சின் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் வீ.தவராஜா தலைமையில் நடைப்பெற்ற இந்நிகழ்வில் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் கலாநிதி S.ஜீவசுதன்ம வளவாளராகக் கலந்து கொண்டர்.

மேலும் படிக்க ...

E1 S 25 06 2020கொரோனா தொற்றினால் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த கிழக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக பாடசாலை அதிபார்களுக்கு வலய ரீதியாக தெளிவுபடுத்தும் கூட்டங்கள் இடம் பெற்றன. இக்கூட்டங்களில் கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சின் செயலாளார் ஐ.கே.ஜி. முத்துபண்டா, கிழக்கு மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.கே.எம்.மன்சூர் ஆகியோர் விளக்கமளித்தனர்.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC