செயலாளர்


Sec Education 2020

திரு.ஐ.கே.ஜி.முத்து பண்டா

கல்வி அமைச்சு
உவர்மலை
திருகோணமலை
Tel :026-2222176
Fax : 026-2222730
e-mail: mineducation@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.G.தைவேந்திரன்

 

Mob  : 077-9007397

OrgChart

Performance Report

Comments

Annual Transfer 

Srilanka Education Administrative Services
- Annual Transfer Review 2020

 List


Srilanka Principal Services - 2020

Letter

 

Tamil Medium  | sinhala Medium


Srilanka Education Administrative Services
- 2020

 

Transfer List

 

Appleal Form

 

Transfer Procedure


Appeal Board Decision

Srilanka Principal Services - 2020

Tamil Medium  | sinhala Medium


National Program of Writing a Precious Book for the Country
தொலைநோக்கு
அமைச்சு மற்றும் அதன் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களின் வளங்களை நல்லாட்சி முறையில் உச்ச அளவில் பயன்படுத்தி  வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க இலக்குகளை அடைதல்.

பணிக்கூற்று
அமைச்சின் கீழ் இயங்கும் நிறுவனங்களுக்கு வசதிகள் மற்றும் தேவைகள், ஒத்தாசைகள், வழிகாட்டல்களை வழங்கி வினைதிறன், விளைதிறன் மிக்க சேவைகளை மாணவர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் வழங்கல்.

முனைவுப்பகுதி - 1  : துறைசார்ந்த நிறுவனங்களின் திட்டமிடல் பணிகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தல்.
      
இலக்குகள்  
- திணைக்களங்களுள் திட்டமிடல் பணிகளை அபிவிருத்தி செய்தல்.
    
முனைவுப்பகுதி - 2   : துறைசார்ந்த நிறுவனங்களின் அடைவுகள் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை மீளாய்வு செய்தல்.
      
இலக்குகள்
- துறைசார்ந்த நிறுவனங்களின் வினைதிறன் மற்றும் விளைதிறன் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி- 3   : துறைசார்ந்த நிறுவனங்களுள் நல்உறவுகளை உறுதிப்படுத்தி சிறந்த சேவையை  வழங்குதல்.
      
இலக்குகள்
- நிறுவனங்களுள் சிறந்த உறவுகளை மேம்படுத்தும் பொறிமுறைகளை உறுதிப்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 4   : தொழில்சந்தைக்கேற்ப தகவல் தொழில்நுட்ப அறிவை மேம்படுத்தல்.
      
இலக்குகள்
- இளைஞர் யூவதிகளிடையே தகவல் தொடர்பாடல் அறிவை மேம்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 5   : சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை  மேம்படுத்தல்.
      
இலக்குகள்
- மீள்குடியேற்றப்பகுதிகளில் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை  மேம்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 6   : இளைஞர்களின் திறமை மற்றும் ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்தல்.
      
இலக்குகள்
- இளைஞர்களிடையே சுயவேலைவாய்ப்பு வசதிகளை உறுதிப்படுத்தல்.

முனைவுப்பகுதி - 7   : நிறுவனம் சார் ஆற்றல் அபிவிருத்தியும் நல்லாட்சியும்.
      
இலக்குகள்
- நிறுவனங்களின் பௌதீக மற்றும் மனித வளத் தேவைகளை மேம்படுத்தல்.

E1 S 25 06 2020கொரோனா தொற்றினால் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டிருந்த கிழக்கு மாகாணப் பாடசாலைகளை மீள ஆரம்பிப்பது தொடர்பாக பாடசாலை அதிபார்களுக்கு வலய ரீதியாக தெளிவுபடுத்தும் கூட்டங்கள் இடம் பெற்றன. இக்கூட்டங்களில் கிழக்கு மாகாணக் கல்வி அமைச்சின் செயலாளார் ஐ.கே.ஜி. முத்துபண்டா, கிழக்கு மாகாணக் கல்விப் பணிப்பாளர் எம்.கே.எம்.மன்சூர் ஆகியோர் விளக்கமளித்தனர்.

மேலும் படிக்க ...

aa.250x175 கிழக்குமாகாணக் கல்வி அமைச்சின் கீழுள்ள அம்பாறை, மஹாஓய ஆகிய வலயக்கல்வி அலுவலகப்பிரிவுக்குள் வரும் தெரிவு செய்யப்பட்ட பாடசாலைகளின் கல்விமேம்பாடு, முன்பள்ளிக்கல்வி மேம்பாடு ஆகியவற்றுக்காக பிளான் இன்டர்நேஷனல் சர்வதேச அரசசார்பற்ற நிறுவனம்  7.1 மில்லியன் ரூபா நிதிவழங்கியுள்ளது. இது தொடர்பாக கிழக்கு மாகாண கல்வி அமைச்சுக்கும், பிளான் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்துக்கும் இடையிலான புரிந்துணர்வு உடன்படிக்கை 2019 . 10 . 28 ஆம் திகதி கல்வி அமைச்சு மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC