பணிப்பாளர்


PD Industries 2020

திருமதி. உ.கவிதா

கிராமிய கைத்தொழிற்துறைத் திணைக்களம்
செல்வநாயகபுரம்
திருகோணமலை
Tel: 026-2222492
Fax: 026-2223543
Email : industries@ep.gov.lk

 

தகவல் அதிகாரி


திரு.A.சுவேந்தர்

 

Tel   : 026-2222492

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

Contact Details CLGpng

தூரநோக்கு
போட்டித் தன்மையுள்ள சந்தைக்கான தரமான கிராமிய கைத்தொழில் உற்பத்திப் பொருட்கள்.

பணிக்கூற்று
சூழல் நேய மற்றும் உள்ளூர் வளங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டதுமான குடிசை, நுண் மற்றும் சிறிய அளவிலான கைத்தொழில்களை விருத்தி செய்தல் மற்றும்  முன்னேற்றுதல் மூலம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதலும், கிராமிய கைத்தொழில் துறை மூலம் அடையப்படும் நன்மைகளின் பங்கினை அனைவருக்கும் நியாயமாக அதிகரித்தலும் உள்நாட்டு தேசிய உற்பத்திக்கு பங்களிப்பு செய்தலும்.

E1S 25 06 2020A Sales outlet opened on 25th June 2020 by the Hon Governor Eastern Province with the participation of the Chief Secretary, Eastern Province and the Secretaries of the Ministries, Eastern Province.

The sales outlet is a newly constructed by the Department of Rural Industries under the PSDG allocation worth of 9.5 Mn in 2018 and 2019.

மேலும் படிக்க ...

1.250x175

கிழக்கு மாகாண தொழில்துறைத்திணைக்களத்தினால் வருடாந்தம் நடாத்தப்படும்  கிழக்கு கைத்தொழில் கண்காட்சி என்ற தொனிப் பொருளிலான மாபெரும் கண்காட்சியானது இந்த வருடம் செப்டெம்பர் மாதம் 05 , 06 , மற்றும்  07 ஆம் திகதிகளில்  மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில்  அமைந்துள்ள தொழில்துறைத்திணைக்கள வளாகத்தில் நடாத்தப்பட்டது. கிழக்கு மாகாண  மாவட்டங்களின் உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் சிறுகைத்தொழில்  முயற்சியாளர்கள் திணைக்களத்தின் நிலைய போதனாசிரியர்கள்,தேசிய அருங்கலைகள் பேரவையில்  பதியப்பட்ட கைவினைஞர்கள் ஆகியோரின் பங்குபற்றுதலுடன்  கைத்தறி நெசவு உற்பத்திகள்,களிமண் உற்பத்திகள், தும்பு ஓலை சார்ந்த உற்பத்திகள், உலோகக் கைப்பணிப்பொருள்கள், ஆடை ஆபரணங்கள், சிப்பியிலான கைப்பணிப்பொருள்கள், மர உற்பத்திகள்,தோற்பொருட்கள்,உணவு  பதனிடல், அலங்கார கல்லினால் செய்யப்பட்ட உற்பத்திப் பொருட்கள் என்பன இந்தக் கண்காட்சியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC