ஆணையாளர்


Comm Indigenous 2020

Dr.(திருமதி).ஆர்.ஸ்ரீதர்

சுதேச மருத்துவ திணைக்களம்
உட்துறைமுக வீதி
திருகோணமலை
Tel :026-2225993
Fax :026-2225994/95
e-mail: indmedicine@ep.gov.lk

தகவல் அதிகாரி


திருமதி.S.நவேந்திரராஜா

 

Tel  : 026-2225640

OrgChart

Performance Report

Comments

தூர நோக்கு
தரமான சுதேச மருத்துவ சேவை ஊடாக ஆரோக்கியமான சமூகத்தை உருவாக்குதல்.

பணிக்கூற்று

அங்கிகரிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய, சுதேச வைத்திய முறையினுடாக நோய்களை குணமாக்கவும், நோய்கள் வராமல் தடுக்கவும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியதுமான சுதேச மருத்துவ சேவையை நிலைபெறத்தக்க வகையில் வலுப்படுத்தல்.

E1S The Medical Officers Incharge (MOIC) and Community Medical Officers Meeting of Department of Indigenous Medicine, EP was chaired by the Provincial Commissioner Dr. (Mrs). R. Srithar On 20th July 2020 at 10.00 a.m. at the Rural Ayurveda Hospital, Weranketagoda Conference Hall in Ampara.

மேலும் படிக்க ...

E1S 27 07 202027th July 2020 the Ministry of Health and Indigenous Medical Services is celebrate the world head and neck cancer day (Theme is “Stop tobacco and alcohol, stay health and prevent oral cancer).

Provincial Commissioner Dr.Mrs.R.Srithar, Department of Indigenous Medicine, Eastern Province organized Head and neck cancer day programme on 27th July 2020 in three district.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC