தலைவர்


Chairman Housing 2020

திரு. ஜே. ஜனார்த்தனன்

கிறீன் வீதி

திருகோணமலை
Tel : 026-2225792
Fax : 026-2225792
e-mail:Housing@ep.gov.lk

பொது முகாமையாளர்


GM Housing 2020

திரு. ஆர். நெடுஞ்செழியன்

கிறீன் வீதி

திருகோணமலை
Tel : 026-2225971
Fax : 026-2225972

தகவல் அதிகாரி


திரு.S.கதநந்தகுமார்

 

Mob   : 071-3512467

OrgChart

Performance Report

Statistical Information 2

தூர நோக்கு
அனைவருக்கும் தரமான தேவையான வசதிகளுடன் கூடிய புகலிடம்.

பணிக்கூற்று
மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலையினை உயர்த்தும் நோக்கில் பங்குதாரர்களின் பங்குபற்றுதல் ஊடாக பாதுகாப்பான தரமான மற்றும் புகலிடங்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சேவைகளை நியாயமாகவும் ஒப்புரவாகவும் வழங்கல்.

E1S 12 02 2020

Eastern Province Governor Hon. Anuradha Yahampath granted housing assistance to 5 Nos. of beneficiaries on 12th of February. The cheques for the sum of 100 thousand rupees for each beneficiary were distributed as first payment during the ceremony where the secretary to the governor Mr. Asanga Abewardane, Chairman of Eastern Province Housing Authority, Mr. J.Jenarthanan and General Manager of Eastern Province Housing Authority Mr. R. Neduncheliyan were participated as special guests.

மேலும் படிக்க ...

250x175

A cheque awarding ceremony to Trincomalee District beneficiaries was held under patronage of new Governor of Eastern Province, Hon.Shan Wijayalal De silva at Governor’s Secretariat on 17.07.2019 at 3 P.M. At this occasion Hon.Governor handed over cheques to 18 homeless families to construct houses while 40 households were received financial assistance to construct toilets. Secretary, Chief Ministry-EP, Secretary to Hon.Governor, Chairman and General Manager of Eastern Province Housing Authority were also participated in this event.

மேலும் படிக்க ...

© Provincial Planning Secretariat - EPC