E1M1 14 08 2018

இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர் மேன்மை தங்கிய கெனிச்சி சுகனுமா கிழக்கு மாகாண கௌரவ ஆளுநர் ரோஹித்த போகொல்லாகம அவர்களை சந்தித்தார். இந்நிகழ்வில் கிழக்கு மாகாண பிரதம செயலாளர் உட்பட பல சிரேஸ்ட அலுவலர்கள் பங்குபற்றினர்.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1M2 14 08 2018

E1M3 14 08 2018

 

© Provincial Planning Secretariat - EPC